Pravila privatnosti 2018-06-04T12:42:45+00:00

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent., s registriranim sjedištem u Dežmanova 8, 51000 Rijeka, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke ispitanika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih poslovnih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

Privola ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

Ovaj pravilnik se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Kontakt podaci voditelja obrade osobnih podataka

Voditelja obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU možete kontaktirati pomoću slijedećih podataka:

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent.

Dežmanova 8
51000 Rijeka
Tel: 0038551212800
Mail: studio@dr-koran-dentist.com

Podaci koji se prikupljaju

Osobni podaci, kao što su: ime, prezime, email adresa, fizička adresa, poštanski broj, grad, datum rođenja, telefon, mobitel, zanimanje, kontakt najbližeg srodnika / osobe od povjerenja, medicinskog stanja ispitanika, te način / kanal preko kojeg je ispitanik čuo za poliklinku. Medicinska dokumentacija, RTG snimke, fotografije ispitanika vezane uz medicinske postupke koje se provode u poliklinici, te ostala medicinska dokumentacija vezana uz terapijske postupke ispitanika.

Informacije o kvaliteti usluge prikupljene kroz anketne listiće, gdje ispitanik nije obavezan unijeti ime i prezime, međutim postoji opcija unosa.

Po završetku terapije pojedini ispitanici dobiju anketne listiće koji mogu biti anonimni, a služe za ocjenu kvalitete pruženih usluga. Anketni listići služe za polugodišnju statističku obradu kvalitete usluga u poliklinici.

Posljedni način prikupljanja podataka je na sajmovima na kojima poliklinika sudjeluje i prezentira svoje usluge.

Podaci se mogu proslijediti državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava poliklinike zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.

Fotografije i video snimke: prilikom korištenja videonadzora.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Kontakt sa pacijentima i poslovnim partnerima u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti PRIVATNE ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent.

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent. pruža ažurne informacije putem internet stranice: www.dr-koran-dentist.com

Pristup i korištenje internet stranice PRIVATNE ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent. ne zahtjeva registraciju. Ispitanici mogu kontaktirati PRIVATNU ORDINACIJU DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent. preko kontakt forme u koju upisuju ime, e-mail na koji mogu dobiti povratnu informaciju te sadržaj poruke. Ti podaci se pohranjuju i koriste samo u svrhu odgovaranje na upite zainteresirane strane.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se uništavaju na siguran način.

Gdje spremamo i procesuiramo podatke

Podaci se sigurnosno i organizacijski pohranjuju na način da su omogućene sigurne kopije kako bi se spriječio gubitak podataka. PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent. se brine o sigurnosti podataka kroz tehničke I organizacijske mjere kako bi se spriječio neautorizirani ili namjerni pokušaj zloupotrabe podataka.

Pristup mailing listi ima samo jedan djelatnik PRIVATNE ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent. čije ažuriranje isti obavlja.

PRAVA ISPITANIKA

Pristup i izmjena podataka

Ispitanik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent. ima pohranjene  slanjem upita na email adresu studio@dr-koran-dentist.com

Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati  samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i prezime, broj telefona ispitanika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav osobnih podataka ispitanika

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu studio@dr-koran-dentist.com  i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati  samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i prezime, broj telefona ispitanika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na email adresu studio@dr-koran-dentist.com. Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravila o postupanju s kolačićima

Kolačić (cookie)  je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali ispitanik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija ispitanika, pamćenje preferencija ispitanika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.

Prilikom uporabe kolačića  određeni podatci se  prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupe, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama ne date privolu ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani.

Vama dostupne opcije

U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće sa web stranice i  koju administrira PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ernest Koran, dr.med.dent.  postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.